Projekta numurs: lzp-2020/2-0238

Tips: LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts.

Projekta ilgums: 2020. – 2021. (13 mēneši)

Projekta vadītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks Dr.phys. Mārtiņš Rutkis

Sadarbības partneri: nav

Projekta atbildīgais no LU CFI: Dr.phys. Mārtiņš Rutkis

Kopējais finansējums: 100 389.00 EUR

LU CFI finansējums: 100 389.00 EUR

Projekta kopsavilkums: Pateicoties dažādu jaunu tehnoloģiju izstrādei - solitona mikrorezonatori mikroviļņu ierīcēm, telekomunikāciju pielietojumiem un sensoriem redzamajā diapazonā, kā arī kvantu fotonikas attīstībai, pēdējos gados ir pieaugusi interese par trešās-kārtas nelineāri optiskajiem (NLO) materiāliem. Šajās tehnoloģijās būtiska loma ir materiāliem ar spēcīgu Kerra efektu. Lai gan ir publicēti daudz raksti par Kerra efekta novērtēšanu, mērījumu metodika ievērojami atšķiras, tāpēc ir grūti tos izmantot materiālu salīdzināšanai. Materiālu raksturošanas daļas galvenā problēma ir tā, ka nav izveidota noteikta Kerra spektroskopijas metode, ko varētu izmantot kā standartu trešās-kārtas NLO mērījumiem.

LU CFI uzdevumi: Šī projekta laikā tiks veikta laika un polarizācijas atkarīgas (TPR) Kerra spektroskopiju pilnveidošana. Tajā tiks ietvertas Z-scan un stara-nobīdes metodes, lai pētītu Kerra efekta reālās (pats Kerra efekts) un imaginārās (divfotonu absorbcija) daļas. Būtiska uzmanība tiks pievērsta termo-optisko un Kerra efektu nošķiršanai, Kerra efekta sadalīšanai ātrās elektroniskās reakcijas un lēnākos molekulārajos efektos, kā arī katra efekta laika konstantes novērtēšanai. Mērījumus veiks dažādiem organiskiem savienojumiem. Papildus izmantojot eksperimentālos rezultātus tiks veikta kvantu ķīmisko aprēķinu (KĶA) pārbaude. KĶA varētu būt nozīmīga loma fundamentālākai rezultātu izskaidrošanai.