Projekta vadītājs: Dr. Chem. Kaspars Traskovskis (RTU)

Atbildīgais no LU CFI puses: Dr. Phys. Aivars Vembris

Kopējais finansējums: 300 000 EUR

Izpildes termiņš (gadi): 2020-2022

LZP FLPP Nr. lzp-2019/1-0231

Pēdējā desmitgadē organisko gaismu emitējošās diožu (OLED) pielietojums ir piedzīvojis būtisku izaugsmi, kas saistāms ar iekārtu plašo pielietojumu tādos virzienos kā mobilo iekārtu displeji un OLED-TV. Lai gan globālais šīs nozares tirgus apjoms sastāda vairākus desmitus miljardu eiro, tā saskaras ar nopietniem tālākās attīstības izaicinājumiem. Pašreiz dominējošie emiteri ir balstīti uz dārgu pārejas metālu (Pd, Ir) kompleksu bāzes, kas būtiski sadārdzina iekārtu ražošanas procesu un rada vides ilgtspējas riskus. Savukārt, no tripleta līmeņa izspīdošu zilās krāsas emiteru trūkums samazina OLED iekārtu energoefektivitāti. Karbēna-metāla-amīda tipa kompleksi ir nesen atklāta emiteru klase, kas reto pārejas metālu vietā izmanto tādas relatīvi izplatītas un lētas alternatīvas kā varš un sudrabs. Pateicoties termiski aktivētās aizturētās fluorescences procesam (TADF), šie materiāli uzrāda ar pašreiz praktiski izmantotajiem savienojumiem salīdzināmus veiktspējas parametrus. Šī projekta mērķis ir radīt nozarei nepieciešamus efektīvus un lēti iegūstamus zilās gaismas OLED emiterus, kas balstīti uz modificētu karbēna-metāla-amīda kompleksa tipa struktūru. Zilās krāsas emisija tiks panākta, regulējot emiteru molekulāro orbitāļu enerģētiskos līmeņus ar jaunieviestu karbēna un amīda strukturālo fragmentu palīdzību. Projekta aktivitātes sevī iekļaus materiālu sintēzi, to fotofizikālo īpašību noteikšanu, jaunsintezēto emiteru integrēšanu OLED iekārtās un to raksturošanu.