Identifikācijas numurs: LZP-2023/1-0063

Tips: Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

Projekta ilgums: 01.01.2024.-31.12.2026.

Projekta vadītājs: Dr.habil.phys. Jevgēnijs Kotomins, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Kopējais finansējums: 300 000 EUR

Projekta mērķis:

Mūsu projekta mērķis – jaunu efektīvu materiālu (luminoforu, fosforu) analīze un izstrāde apgaismojuma un termometrijas lietojumiem – lielā mērā veicinās jaunas tehnoloģijas tālāku attīstību, samazinot ražošanas un ekspluatācijas izmaksas, kas ir vairāku miljonu eiro bizness.

Projekta kopsavilkums: 

Šī projekta uzdevums ir racionalizēt attiecības starp jauno fosfora materiālu ģeometrisko un elektronisko struktūru, no vienas puses, un pārejas metālu jonu optiskajām īpašībām, kas ir svarīgas fosfora un termometriskajiem lietojumiem, no otras puses. DFT (Density Functional Theory, blīvuma funkcionāļa teorija) un kristāla lauka metode tiks apvienota pirmo reizi. Tiks ierosināts un eksperimentāli apstiprināts jauns modelis fosfora spektroskopiskās un termiskās uzvedības prognozēšanai. Tiks ražoti un pārbaudīti LED (Light-Emitting Diode, gaismas diode) prototipi un optiskie termometri ar uzlabotām īpašībām.