Projekta vadītājs Dr. rer. nat. Deniss Grjaznovs

Projekta galvenais izpildītājs Dr. hab. phys. Jevgeņijs Kotomins

Projekta izpildītāji:

  • Dr.rer.nat. Guntars Zvejnieks
  • M. Sc. Andrejs Česnokovs
  • B. Sc. Dāvis Zavickis

Izpildes termiņš (gadi) 2018-2021

Projekta kopējais finansējums 285708 EUR

LZP FLPP Nr. LZP-2018/1-0147

Sagaidāms, ka kurināmā šūnām būs nozīmīga loma nākotnes videi draudzīgas enerģijas nodrošināšanā. Kamēr augsto temperatūru (T >800°C) oksīdu kurināmā šūnu trūkums ir ierobežotā ilgtermiņa stabilitāte, protonus vadošās keramiskās kurināmā šūnas (PCFC), kas darbojas vidējās ~500°C temperatūrās var nodrošināt vēlamo kompromisu starp pašizmaksu, ātru ieslēgšanas laiku un stabilitāti, jo PCFC (i) var ātrāk sasniegt darba temperatūru T; (ii) elektrodos netiek izmantoti cēlmetāli; (iii) nepiemīt materiālu problēmas, kas raksturīgas augsto T šūnām. Tomēr efektīvu PCFC katoda materiālu meklējumi ir ļoti sarežģīti, kas ierobežo to plašu izmantošanu industriālos pielietojumos. Šī projekta galvenais mērķis ir teorētiski paredzēt jaunus PCFC katodu materiālus vidējās temperatūrās (450°C). Tam nepieciešama izpratne par (i) izšķirīgajām strukturālām īpašībām pietiekamai protonu vadītspējai; (ii) priekšnosacījumiem vairākuma protonu uzņemšanai no skābju-bāzes ūdens ievietošanas vai redoks reakcijas; (iii) saistību starp mehāniskām īpašībām un ūdens ievietošanos. Primārie šī projekta mērķa materiāli ir perovskītu veida ferīti un kobaltīti.