Jauni caurspīdīgi oksifluorīdu nanokompozītu materiāli optiskiem pielietojumiem (2018.-2021.)

Projekta vadītājs: Dr. Hab. Phys. Uldis Rogulis

Projekta galvenais izpildītājs: Dr. Phys. Andris Antuzevičs

Kopējais finansējums: 300 000 EUR

Izpildes termiņš (gadi): 2018-2021

LZP FLPP Nr. LZP-2018/1-0335

Projekta mērķis ir attīstīt un raksturot ar retzemju joniem aktivētas nanostrukturētas oksifluorīdu stikla keramikas, kuras paredzētas efektīvu luminoforu materiālu iegūšanai. Lai iegūtu vēlamās luminiscences īpašības, kā, piemēram, augstu krāsu atveidošanas indeksu un emisijas kvantu iznākumu, kā arī atkārtojamību, kura nepieciešama praktiskajos pielietojumos, tiek plānota struktūrjutīgo rentgenstaru difrakcijas un elektronu mikroskopijas metožu izmantošana. Lai noteiktu optisko īpašību saistību ar aktivatoru lokālo struktūru, tiks izmantotas mūsdienīgas optiskās un magnētiskās rezonanses spektroskopijas metodes zemajās temperatūrās. Projekta zinātniskās novitātes uzsvars tiek likts uz pētāmo materiālu īpašību kvantitatīvo raksturošanu, kas ļaus virzīties uz caurspīdīgo stikla keramiku izmantošanu industriālos pielietojumos. Iegūtie rezultāti tiks publicēti vismaz 3 starptautiskos žurnālos ar SNIP>1, vienā patenta pieteikumā un sagatavos priekšnoteikumus turpmākajiem lietišķo pētījumu projektu pieteikumiem, ieskaitot ES Apvārsnis programmu. Projekts dos ieguldījumu Latvijas prioritārajā zinātnes virzienā “Tehnoloģijas, materiāli un inženiersistēmas produktu un procesu pievienotās vērtības palielināšanai un kiberdrošībai” un papildinās zināšanu bāzi viedās specializācijas jomā “Viedie materiāli, tehnoloģijas, un inženiersistēmas”, kas veicinās Latvijas zinātnieku konkurētspēju pasaules tirgū.