Identifikācijas numurs: LZP-2023/1-0453

Tips: Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

Projekta ilgums: 01.01.2024.-31.12.2026.

Projekta vadītājs: Dr.phys. Anatolijs Popovs, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Kopējais finansējums: 300 000 EUR

Projekta mērķis:

Projekta galvenais mērķis ir dažu progresīvu optisko un scintilatoru materiālu, kas darbojas ilgstošas radiācijas vidē, detalizēts raksturojums un radiācijas tolerances prognozēšana.

Projekta kopsavilkums: 

Šī projekta uzdevums ir noteikt saistību starp radiācijas izraisītiem strukturāliem defektiem un dažādu veidu krītošā starojuma (jonu, neitronu, gamma staru, protonu) devām optiskajos un scintilatoru materiālos, kas pašlaik tiek izmantoti kosmosā, augstās enerģijas fizikā, neitronu izpētē, un medicīniskajā attēlveidošanā. Tiks pētīta radiācijas defektu ietekme uz izvēlēto funkcionālo materiālu optiskajām īpašībām.

Sagaidāmie zinātniskie rezultāti: 

  • Tiks novērtēti defektu difūzijas parametru (aktivācijas enerģijas) izmaiņas smagi apstarotiem materiāliem.
  • Tiks noteiktas jaunas defektu migrācijas-rekombinācijas īpašību un starojuma plūsmas sakarības.
  • Tiks izpētīta starojuma ietekme uz EPR spektriem un luminiscences spektriem.
  • Tiks izpētīta radiācijas ietekme uz Ramana modām smagi apstarotos materiālos, kur optiskās metodes nedarbojas, lai atrastu defektu izraisītās vibrācijas modas.
  • Tiks izpētīta piemaisījumu ietekme un noteiktas to enerģijas līmeņa pozīcijas aizliegtajā zonā.