Elektrokaloriskais efekts stipros laukos – svinu nesaturošu segnetoelektriķu potenciāls praktiskiem pielietojumiem (2020.-2021.)

Projekta numurs: lzp-2020/2-0080

Tips: 2020. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

Projekta ilgums: 2020 - 2021

Projekta vadītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Dr.hab.Andris Šternbergs

Kopējais finansējums: 100 389 EUR

Projekta kopsavilkums:
Projekts ir veltīts svinu nesaturošu segnetoelektriķu pētījumiem ar nolūku tos izmantot jaunas paaudzes dzesēšanas iekārtās, izmantojot  elektrokalorisko efektu (EKE) un tādā veidā stimulē eko-inovatīvu produktu attīstību un ieviešanu ražošanā. Šāda pielietojuma sekmes ir būtiski atkarīgas no materiāliem ar lielām temperatūras izmaiņas vērtībām (DT), ko rada EKE. Neskatoties uz intensīviem EKE pētījumiem, rezultāti, kas galvenokārt iegūti ar netiešo metodi, ir pretrunīgi, to vērtību mazina vāja izpratne par mehānismiem, kas rada EKE, īpaši augstu lauku diapazonā (ap 100 kV/cm un vairāk). Svarīgi, ka tieši šādos augstos elektriskos laukos ir konstatēti visdaudzsološākie rezultāti attiecībā augstām DT vērtībām masīvos paraugos. Projekta mērķis ir izpētīt ECE pie lieliem elektriskajiem laukiem, fokusējoties uz cietajiem šķīdumiem uz Na0.5Bi0.5TiO3 bāzes morfotropās fāžu robežas rajonā, kā arī gūt dziļāku izpratni par sakaru starp DT un polarizāciju, kas ir svarīgi, lai materiālu meklējumus, kas būtu daudzsološi praktiskiem pielietojumiem, padarītu mērķtiecīgākus.