Projekta vadītājs: Dr. habil. Vladimirs Kuzovkovs

Izpildes termiņš (gadi) 2013-2016

LZP grants No.237/2012

Pagājušajā desmitgadē paš-sakārtošanās parādības koncepcija, izpausmes un arī pielietojumu iespējas turpināja izraisīt lielu zinātnisko interesi tās starpdisciplinārās dabas dēļ, kas svarīga fizikā, ķīmijā, inženierzinātnēs, materiālzinātnē un bioloģijā. Šī projekta mērķis ir izstrādāt pašorganizācijas teoriju kondensētās vielās (e.g., nanodaļiņas, lielas organiskas un biomolekulas) nanoskopiskā mērogā ar daudziem pielietojumiem katalīzē, nano-elektronikā, polimēru fizikā, supramolekulu ķīmijā. Jaunas modernas analītiskās metodes un datormodelēšana tiek kombinētas, lai raksturotu paš-sakārtošanās parādību un izskaidrotu daudzos eksperimentālos rezultātus dinamiskās paš-sakārtošanās jomā. Dinamiskās paš-sakārtotās sistēmas var kalpot kā pamats adaptīviem, paš-atkārtojošiem vai paš-labojošiem moderniem nākotnes materiāliem. Grupas mērķi ir:

(i) Veidot precīzus, prognozējošus fizikālo sistēmu paš-sakārotšanās modeļus, uzmanību pievēršot to enerģētikai un struktūrai. Mēs pētīsim to līdzsvara struktūras un uzvedību tālu no līdzsvara stāvokļa.

(ii) Apvienot šādu sistēmu teoriju ar nanotehnoloģijām, lai kvantitatīvi un detalizēti raksturotu un izprastu fundamentāli jauno materiālu klasi, kas ir spējīgi izmainīt un optimizēt savu darbību (katalītisko aktivitāti, enerģijas pārnesi, etc.)