Identifikācijas numurs: lzp-2023/1-0476

Tips: Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

Projekta ilgums: 2024-2026

Projekta vadītājs: Dr.phys. Aleksejs Kuzmins, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Kopējais finansējums: 300 000 EUR

Projekta kopsavilkums: 

Daudzkomponentu metālu sakausējumi bez galvenā elementa, ko sauc atkarībā no veidojošo elementu skaita - vidējas entropijas sakausējumi vai augstas entropijas sakausējumi, pēdējās divās desmitgadēs ir atzīti par daudzsološiem funkcionāliem materiāliem, kam ir liela nozīme materiālu zinātnē vairāku unikālu īpašību dēļ. Šie materiāli ir ļoti pievilcīgi plašam visprasīgāko praktisko lietojumu klāstam, piemēram, enerģijas uzglabāšanai un pārveidošanai, kodolenerģetikā un biomedicīnas lietojumiem. Tāpēc to attīstība un pilnveidošana nodrošinās lielu ietekmi uz rūpniecības un tehnoloģiju attīstību nākotnē un jo īpaši uz Eiropas zaļā kursa mērķu īstenošanu un Eiropas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Šajā projektā mūsu mērķis ir izstrādāt un pielietot oriģinālu metodoloģiju, kas balstīta uz atomistiskās modelēšanas un mašīnmācīšanās metodēm daudzkomponentu sakausējumu rentgena absorbcijas spektroskopijai atomu līmenī, lai labāk izprastu maza attāluma secības un ķīmiskā sastāva ietekmi uz sakausējumu veidošanās un to īpašības. Projekts atbilst Latvijas Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādņu Viedās Specializācijas (RIS3) jomai “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”.

 

LU CFI EXAFS spektroskopijas laboratorijas mājaslapa