Augšup-pārveidotās luminiscences izmantošana fotolitogrāfijā organiskajiem materiāliem savienojumā ar nanodaļiņas un fotorezista kompozītu (2020-2022)

Projekta vadītājs: Dr. Phys. Jurģis Grūbe

Kopējais finansējums: 270 762 EUR

Izpildes termiņš (gadi): 2020-2022

LZP FLPP Nr. lzp-2019/1-0422

Aktīvu mikrostruktūru veidošana no fotorezista/hromofora sistēmām veicinātu rentablu iekārtu izstrādi. Diemžēl lielākā daļa organisko hromoforu gandrīz visu zilo gaismu, ko izmanto fotolitografijā, absorbē plānā slāņa virsmā un rezultātā nenotiek gaismas mijiedarbība ar slānī esošo fotorezistu. Šo problēmu var risināt, pievienojot fotoaktīvas nanodaļiņas, kam ir augšuppārveidotā luminiscence. Nanodaļiņas absorbē infrasarkano starojumu un izstaro zilo gaismu visā fotorezista slānī.

Galvenais projekta mērķis ir fotorezista/nanodaļiņu sistēmas izveide, kas būtu daļa no aktīvās vides organiskās fotoniskās iekārtās. Šāda pieeja rada jaunas perspektīvas organisku viļņvadu un cietvielu lāzeru izstrādē.

Projekta pirmā daļā saistīta ar fotoaktīvu nanodaļiņu sintēzi un tajā tiks risinās problēmas, kas saistītas ar daļiņu iejaukšanu fotorezistā. Otrā daļā fotorezists, kas satur nanodaļiņas, tiks apvienots ar organisku hromoforu.

Tiks pētīta šādas apvienotas sistēmas fotolitogrāfija. Projekta beigās mēs apvienosim zināšanas par nanodaļiņu izkliedēšanu fotorezistā un iespējām tās apvienot ar organiskiem hromoforiem. Projekta rezultāti dos augsta līmeņa zināšanas, kas noderēs organisku lāzeru izstrādē.