Identifikācijas numurs: lzp-2023/1-0521

Tips: Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

Projekta ilgums: 01.01.2024.-31.12.2026.

Projekta vadītājs: Dr.phys. Virgīnija Vītola, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Kopējais finansējums: 299 922 EUR

Projekta mērķis:

Šī projekta mērķis ir izpētīt bioloģiski saderīgus kompozītmateriālus, kas spēj secīgi salocīties, ko panāk ar gaismas izraisītu fototermisko efektu nanodaļiņās, kas iestrādātas kompozītmateriālā. Projekta galvenais mērķis ir sintezēt un uzlabot uz gaismu reaģējošus bioloģiski saderīgus materiālus 4D drukāšanai, nodrošinot secīgu salocīšanos. 

Sagaidāmie zinātniskie rezultāti: 

Projekta mērķis ir izstrādāt ar gaismu aktivējamus materiālus asinsvadu savienojuma elementu 4D drukāšanai, kas nākotnē ļautu atjaunot asinsvadus un ārstēt trombemboliskās slimības. 4D drukāti materiāli spēj mainīt savu formu, reaģējot uz ārējiem stimuliem. Projektā paredzēts izgatavot viedas, aktīvas struktūras, izmantojot formu mainošus polimērus, ko aktivē gaisma. 4D drukāšanai ir milzīgs potenciāls biomedicīnas inženierijas jomā. Izmantojot formas atmiņas polimērus, hidrogēlus un šķidro kristālu elastomērus, 4D drukāšana ļauj izveidot sarežģītas struktūras. Šajā projektā galvenā uzmanība tiek pievērsta šīs tehnoloģijas izmantošanai, lai izstrādātu bioloģiski saderīgus materiālus, kas var kalpot kā sastatnes bojāto asinsvadu labošanai. Šī projekta mērķis ir izpētīt bioloģiski saderīgus kompozītmateriālus, kas spēj secīgi salocīties, ko panāk ar gaismas izraisītu fototermisko efektu nanodaļiņās, kas iestrādātas kompozītmateriālā. Projekta galvenais mērķis ir sintezēt un uzlabot uz gaismu reaģējošus bioloģiski saderīgus materiālus 4D drukāšanai, nodrošinot secīgu salocīšanos. Tas ietver kompozītmateriāla sintēzes parametru izpēti, lai uzlabotu locīšanas īpašības un polimēra un nanodaļiņu īpašību izpēti, reaģējot uz dažādām gaismas jaudām un viļņu garumiem. Paredzamā šī projekta ietekme ir ievērojama gan materiālzinātnes, gan medicīnas attīstībā.