Projekta vadītājs: Dr. Roberts Eglītis (h=24) un Dr. J. Gabrusjonoks

Izpildes termiņš (gadi) 2013-2016

LZP grants No.374/2012

Projekta mērķis ir iegūt dziļu teorētisku un eksperimentālu izpratni par perovskītu virsmu telpisko un elektronisko struktūru, un izprast kā viņas ietekmē fāzu pāreju dinamiku jauktajos perovskītu maisījumos. Lai veiktu skaitliskos aprēķinus, mēs attīstīsim ab initio formālismu priekš ABO3 perovskītiem, kurš kombinēs Hartrī-Foka (HF) un blīvuma funkcionāļa teorijas (DFT) metožu stiprās puses. Tehnoloģiski perspektīvi perovskītu maisījumi, kā piemēram PbZrxTi1-xO3 (PZT) un KNbxTa1-xO3 (KTN), gan monokristālu, gan plāno kārtiņu formā, tiks pētīti priekš dažādām kompozīcijām x. Ar mērķi interpretēt pretrunīgus eksperimentālos datus, mēs plānojam aprēķināt klasisko elektronu defektu, tā saukto F+ un F centru atomāro un elektronisko struktūru, tilpumā un uz virsmām PbTiO3, BaTiO3 un CaTiO3 perovskītu oksīdiem. Tāpat mēs plānojam pētīt arī vakanču-vakanču mijiedarbību un kompleksus, defektus, tādus kā dimēru F2 centrus.