Identifikācijas numurs: Nr.8.2.2.0/20/1/006

Tips: ESF

Ilgums: 01.07.2021.-31.10.2023.

Projekta vadītājs: Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Sadarbības partneri: Latvijas Universitāte

Atbildīgais no LU CFI: Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis

Kopējais finansējums: 4 208 666.00 EUR (Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 3 577 366.10 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums 631 299.90 EUR)

Mērķis:

Vadošā partnera un Partnera sadarbība par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu iesaisti studiju un zinātniski pētnieciskajā darbā.

Kopsavilkums:

Projekta galvenie rezultāti ir atbalsts doktorantu/zinātnisko grādu pretendentu un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistei un tālākas sadarbības īstenošanai. Projektā ir paredzētas šādas aktivitātes: Doktorantu iesaiste studiju vai zinātniski pētnieciskajā darbā, Ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste un nodarbinātība, kā arī projekta vadība.

LU CFI uzdevumi: 

Veikt pētniecību Institūtam nepieciešamā zinātnes nozarē, iesaiste vietējos un starptautiskos pētniecības projektos