Identifikācijas numurs: Nr.8.2.2.0/20/1/006

Tips: ESF

Ilgums: 01.07.2021.-31.10.2023.

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte

Projekta vadītājs: Inga Šķendere, LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas projekta vadītāja

Sadarbības partneri: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Banku augstskola, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI), Latvijas Hidroekoloģijas institūts; Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts; Baltic Studies Centre

Atbildīgais no LU CFI: Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis

Kopējais finansējums: 4 208 666.00 EUR (Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 3 577 366.10 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums 631 299.90 EUR)

Mērķis:

Vadošā partnera un partneru sadarbība par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu iesaisti studiju un zinātniski pētnieciskajā darbā.

Kopsavilkums:

Projekta galvenie rezultāti ir atbalsts doktorantu/zinātnisko grādu pretendentu un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistei un tālākas sadarbības īstenošanai. Projektā ir paredzētas šādas aktivitātes: Doktorantu iesaiste studiju vai zinātniski pētnieciskajā darbā, Ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste un nodarbinātība, kā arī projekta vadība.

LU CFI uzdevumi: 

Veikt pētniecību institūtam nepieciešamā zinātnes nozarē, iesaiste vietējos un starptautiskos pētniecības projektos.