Perovskītu fotokatalizatora tehnoloģijas izstrāde ūdeņraža ieguvei no ūdens sadalīšanas saules gaismas ietekmē

Pašlaik klimata pārmaiņas un enerģijas trūkums ir viens no galvenajiem izaicinājumiem, par kuriem sagaidāms, ka zinātne un tehnoloģijas nodrošinās efektīvus risinājumus. Neskatoties uz milzīgo brīvo enerģijas piegādi no saules, lielākā daļa pasaules enerģijas patēriņa (87%) nāk no fosilā kurināmā, kas pirmkārt ir ierobežots, un, otrkārt, izdala pārmērīgu CO2, izraisot globālo sasilšanu. Dažādās jomās notiek intensīvi zinātniski centieni, lai palielinātu saules daļu no pašlaik mazāk nekā 1% no kopējā enerģijas patēriņa līdz augstākām vērtībām. Viena no perspektīvajām pieejām ir izmantot saules gaismu kopā ar fotokatalizatoriem ķīmisko reakciju vadīšanai. Ar saules gaismu saistītu ūdens sadalīšanu uzskata par vienu no sasniedzamākajām un ilgtspējīgākajām stratēģijām ūdeņraža, uzglabājama bez piesārņošanas enerģijas avota, ražošanai.

Šajā projektā tiek apvienotas jaunākās zināšanas par blīvuma funkcionāļa teorijas (DFT) aprēķiniem (Rīgas komanda), daļiņu inženieriju (Slovēnijas komanda) un reaktoru konstrukciju (Taivānas komanda), lai uzlabotu izpratni par fotokatalītiskajā procesā ķīmiskām un fizikālām īpašībām un projektēt efektīvus fotokatalizatorus, kuru pamatā ir perovskītu kristalīti.