M-Era.net projekta akronīms: Eco-OLED

Izpildīšanas periods: 2020. g. septembris – 2023.g. augusts

Projekta koordinators – Prof. Jwo-Huei Jou (Nacionālā Cinhua Universitāte, Sindžu, Taivāna)

Latvijas partnera vadītājs – Dr. Aivars Vembris (LU CFI, Rīga, Latvija)

 

Saules gaismas spektru var atdarināt ar organisko gaismu emitējošu diožu (OLED) palīdzību. Pašreiz lietojamo mākslīgās apgaismes elementu aizstāšana ar OLED varētu būt līdzeklis melanholijas vai pat pašnāvības novēršanai, jo Ziemeļvalstīs ilgajā ziemas laikā trūkst saules gaismas. Tomēr grūtības vienlaikus kontrolēt vēlamo krāsu un spilgtumu ir daudzus gadus kavējušas šī izgudrojuma turpmāko komercializāciju. Mēs galu galā esam spējuši izstrādāt dažas jaunas pieejas, lai radītu dabiskajam tuvu starojumu, kas ne tikai ir krāsu temperatūras un spilgtuma ziņā regulējams, bet arī tā kvalitāte iegūstamā spilgtuma un gaismas ziņā ir salīdzinoši augsta. Konkrēti, mēs plānojam panākt visam draudzīgu OLED ar krāsu temperatūru, kas regulējama no 1400 K līdz 5500 K; SRI> 95; kalpošanas laiku > 60 000 stundas; jaudas efektivitāti 140 lm / W; kā arī izstrādāt komerciāli dzīvotspējīgu OLED paneļa prototipu ar izstarošanas laukumu 5 x 15 cm2 vai 10 x 10 cm2, lai sasniegtu tirgus prasības un palielinātu mūsu apgaismes rūpniecības konkurētspēju.

Četri partneri veido projekta starptautisko konsorciju: 1. partneris (Taivāna) ir atbildīgs par augstas efektivitātes gaismas emitējošās diodes izstrādi; 2. partneris no Latvijas (LU CFI) noskaidros jaunsintezēto materiālu gaismas emisijas un elektriskās vadāmības īpašības; 3. un 4. partneris (no Latvijas (RTU) un Lietuvas, attiecīgi) nodarbosies ar otrās un trešās paaudzes organisko gaismu emitējošo molekulu sintēzi. Projektā ir paredzēta tehnoloģijas attīstības līdz TRL 4 līmenim.