Projekta vadītājs Dr.habil.fiz Jevgenijs Kotomins

Projekta izpildītāji:

  • Dr. phys. L. Rusevičs
  • Dr.phys. G. Zvejnieks
  • Dr. habil.phys. V. Kuzovkovs
  • Dr.phys. D. Grjaznovs
  • Dr.phys. O. Dumbrājs
  • Dr.phys. Ē. Klotiņš
  • Ph.D. A. Česnokovs
  • M.Sc. A. Moskina

Tradicionālo energoresursu samazināšanās laikmetā mazjaudas patēriņa pārnēsājamo ierīču, sensoru un ķermenī implantējamo ierīču izstrāde, kas balstās uz enerģijas ģenerēšanas koncepciju, iegūstot enerģiju no apkārtējās vides un biomehāniskās kustības, piesaista milzu interesi. Visefektīvākais elektroenerģijas savākšanas veids no mehāniskām kustībām ir, izmantojot segnetoelektriķu pjezoelektricitāti. HarvEnPiez projektā formas un izmēra ietekme uz segnetoelektrisko daļiņu pjezoelektriskumu tiks prognozēta no ab-initio aprēķiniem. Dažādas segnetoelektriskās daļiņas ar noteiktu plātņu, kubu un/vai stiepļu izmēru un formu tiks sintezētas un sistemātiski paš-samontētas uz enerģijas ieguves ierīces pamatnes. Augstas veiktspējas ierīce tiks izstrādāta, balstoties uz segnetoelektrisko daļiņu optimālo kompozīciju, formu, izmēru un orientāciju, un/vai pjezoelektriskās spējas uzlabošanu, izmantojot režģa deformāciju.