Identifikācijas numurs: KC-PI-2022/8

Tips: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) misija "Jūra 2030"

Projekta ilgums: 01.06.2022-30.06.2023

Projekta vadītājs: Dr. Phys. Aleksejs Zolotarjovs, Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas Institūts

Kopējais budžets: 222 222.22 EUR, no kura 200 000.00 ir ERAF atbalsts (90%)

Projekta mērķis ir izveidot autonomu un enerģētiski neatkarīgu boju ūdens kvalitātes un ūdens mikroorganismu rādītāju novērtēšanai.

Projekta kopsavilkums: 

Jūras piesārņojums Baltijas reģionā rada apdraudējumu cilvēku veselībai, jūras organismiem un var radīt postošus ekonomiskos zaudējumus. Šis projekts piedāvā tehnoloģiju ūdens kvalitātes monitoringam, piedāvājot ātru, tiešsaistes un padziļinātu sālsūdens analīzi, galveno tirgus uzmanību pievēršot jūras zivju fermām. Tehnoloģijas pamatā ir pārvietojama, autonoma, pilnībā automatizēta spektroskopijas boja ar tīklošanas iespējām un sastāv no trim daļām - jaunas spektrometra ierīces, kas piestiprināta pie bojas; datu iegūšanas/analīzes programmatūras, kas darbojas uz mikrokontrollera, un mākoņa datubāze ar paraugdatiem. Ierīces galvenais mērķis šī projekta ietvaros ir uz datiem balstīts ūdens kvalitātes novērtējums, kas tieši ietekmē jūras saimniecību produktus, lai gan ierīci var izmantot arī citās jomās, kur ir nepieciešami nepārtraukti ūdens kvalitātes mērīju.mi (uz ekoloģiju orientētas valdības organizācijas, ostas, naftas iegūšanas platformas utt.). Tehnoloģijas novitāte un tirgus priekšrocības – ievērojami samazinātās ierīces izmaksas salīdzinot ar alternatīvām, un jauna spektrometra izmantošana, kurš piedāvā plašu spektrālo diapazonu, tādējādi paplašinot detektējamo piesārņotāju klāstu.

LU CFI uzdevumi:

LU CFI ir projekta vadītājs un pilda visus projekta uzdevumus – bojas prototipa izstrādi (ieskaitot datu asptrādes algoritmus, serverus un saziņas protokolus), kā arī veic komercializācijas pasākumus – komunikāciju ar industriju un tirgus analīzi.

 
 

Projekta jaunumi

Par periodu 01.09.2022. - 30.11.2022 | 30.11.2022

Projekta otrajā periodā tiek intensīvi veidots prototips, ar katru iterāciju palielinot prototipa uzbūves un atsevišķu komponenšu kvalitāti. Elektroniskās shēmas ir pārnestas uz spiestām platēm, izmantotas ilgspējīgās kontaktu savienojumu tehnoloģijas. Veiktas vairākas iterācijas filtru-diožu salikumu meklējumos izvērtējot gan pieejamās komponentes, gan tirgus prasības pēc iegūstamiem datiem. Tiek veidots serveris, kā arī iekārta tiek intensīvi testēta laboratorijas apstākļos lai saņemt pirmo datu klāstu turpmākai salīdzināšanai. Viektas vairākas pārrunas ar potenciāliem tehnoloģijas lietotājiem, uzņēmumiem kuri veido līdzīgas tehnoloģijas kā arī ar zinātniskām institūcijām izmantojot visus pieejamus saziņas kanālus – biedrības, iepriekšējos kontaktus, rekomendācijas.


Par periodu 01.06.2022. - 31.08.2022 | 31.08.2022

Projekta pirmajā periodā intensīvi notiek prototipa izveide – veikti vairāki iepirkumi, salikta elektroniskā shēma, tiek veikta gan bojā esošās programmatūras iztrāde, gan saziņas protokolu un datu paķešu definīcija. Veiksmīgi izstrādāta datu nosūtīšana un nolasīšana no servera. Papildus tam, tiek pievērsta uzmanība elektroenerģijas patēriņam un ražošanai izmantojot saules paneļus. Vienlaikus ar prototipa izstrādi, laboratorijā tiek veikti mērījumu testi un datu pielāgošana automātiskai analīzei – ar bojā esošu spektrometru tiek nomērīts ūdens no dažādiem avotiem, kā arī izstrādāti skaidri definētie paraugi kalibrācijai. No komercializācijas daļas tiek veikta komunikācija ar ūdens monitoringa valsts iestādēm, uzsāktas sarunas ar dažādiem ūdens piesarņojuma ekspertiem vairākās jomās – ostās, ezeros u. c.