Projekta akronīms: BTSC

Izpildīšanas periods: 2021. g. janvāris–2023.g. decembris

Projekta koordinātors – Dr. Vytautas Getautis (Kauņas tehnoloģiskā universitāte, Kauņa, Lietuva)

Latvijas partnera vadītājs – Dr. Aivars Vembris (LU CFI, Rīga, Latvija)

 

Projekta mērķis ir veicināt uz pētījumiem balstītu zināšanu attīstību Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs, sadarbojoties un izstrādājot materiālus daļēji caurspīdīgām divpusējām rentablām saules baterijām, kas efektīvi darbojas pilnā un vājā saules gaismā, kā arī sniegainos apstākļos. Šīm saules baterijām ir neierobežots potenciāls pielietojumiem tirgū – sākot ar gaismas savākšanu māju ēnainajās daļās un beidzot ar elektrisko automašīnu logiem un arhitektūras elementiem. Šo saules bateriju tirgus potenciāls pielietojumiem sadzīvē  Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs ir milzīgs. Šis projekts balstās uz jau esošo savstarpēji papildinošo zinātnisko pieredzi saistītajās jaunu organisko un neorganisko caurumu vadītāju materiālu sintēzē (KTU), to raksturošanā (LU CFI), plāno plēvju nogulsnēšanā un saules elementu izgatavošanā (TalTech), materiālu modelēšanā un defektu ķīmijā aprēķinos no pirmajiem principiem, kā arī saules elementu modelēšanā ierīces līmenī (IFE).

Šajā projektā tiks teorētiski modelēti antimona halkogenīdu absorbētāji un saules elementu struktūras, lai labāk izprastu dopantu izraisītās izmaiņas absorbējošo materiālu optoelektroniskajās īpašībās un izveidotu pamatnostādnes saules šūnu ražošanai. Antimona halkogenīdu un metālu oksīdu materiāli tiks uznesti ar vienkāršām, resursu ziņā efektīvām un mērogojamām metodēm, piem. ar ķīmisko izsmidzināšanas pirolīzi vai sublimēšanu slēgtā telpā. Daļēji caurspīdīgās divpusējās plāno kārtiņu saules baterijās ir jāizstrādā  no caurumus vadošām molekulām ar īpašībām, kas ir savietojamas ar antimona halkogenīda materiālu. Šīm saules šūnām tiks izstrādāti un raksturoti efektīvi, pietiekami caurspīdīgi un vienkārši uzsmidzināmi caurumus vadoši materiāli.

 

Kopīgās pētniecības sadarbības sinerģija dod jaunu ieguldījumu šādu saules bateriju izstrādē inovatīviem pielietojumiem. Projekts stimulē sadarbības pētījumus ES un reģionālā līmenī un piedāvā lieliskas iespējas doktorantu un pēcdoktorantu pētījumiem.