COST Action CA18234

Projekta koordinators Prof. E.A. Kotomin

COST darbības mērķis ir paredzēt veidus, kā palielināt atjaunojamo energoresursu pārveidošanas ierīču efektivitāti, pirmkārt, ūdens sadalīšanu ar elektroķīmiskajām šūnām, kuru pamatā ir nano-mēroga oksīdi. Galvenie centieni būs veltīti dažādu teorētisko metožu integrēšanai un apvienošanai izveidojot daudzpusēju pieeju. Galvenais centrālais uzdevums būs radīt tādu modelēšanas platformu, kas tiks izmantota visā pasaulē, lai veiktu vismodernāko materiālu īpašību prognozi. Šīs rīcības mērķis ir novērst zināšanu trūkumu starp dažādām teorētiskajām metodēm un datoru programmām, lai atvieglotu jaunu materiālu atklāšanu enerģijas pārveidošanai.

Latvijas komanda veiks lielā mēroga dažādu nanomateriālu uz ABO3 perovskītu un komplekso oksīdu pamata datormodelēšanu, ūdens sadalīšanas un tās starpproduktu datormodelēšanu. procesa efektivitātes novērtēšanu.