Identifikācijas numurs: CA21148

Tips: COST starptautiskais projekts

Projekta ilgums: 2022 - 2026

Projekta vadītājs: Dr Nicolae Spalatu, Tallinn University of Technology

Atbildīgais no LU CFI: Dr. A. Vembris ISSP, UL

Projekta mērķis:

RENEW-PV mērķis ir izveidot pētniecības un inovāciju tīklu, kas ļaus izmantot jauno neorganisko halkogenīdu PV tehnoloģiju augsto stabilitāti, zemu ietekmi uz vidi, zemu oglekļa emisiju un augsto tehnoloģiskās elastības potenciālu.

Projekta kopsavilkums:

Eiropas Zaļā kursa direktīvas atbalsta jaunu atjaunojamās enerģijas koncepciju izstrādi, izmantojot netoksiskus materiālus ar zemu ietekmi uz vidi un zemām siltumnīcefekta gāzu emisijām. Lai sasniegtu šo mērķi, RENEW-PV apvieno vadošos un novatoriskos akadēmiskos un nozares pētniekus no visas Eiropas un pasaules, lai stimulētu turpmāku pētījumu izstrādi un jauno neorganisko halkogenīda plānslāņa PV tehnoloģiju ieviešanu. RENEW-PV cenšas konsolidēt un stiprināt topošo PV ekosistēmu, nodrošinot zināšanu ģenerēšanu un apmaiņu, veicinot radošumu un sadarbību. Tas nodrošinās tehnoloģisko etalonuzdevumu portfeli, lai izveidotu veiktspējas rādītājus, kas definētu tehnoloģisko ceļvedi jauna veida PV tehnoloģijas attīstībai, kas spēj ražot lielāku jaudas blīvumu un ar plašāku pielietojuma diapazonu nekā tradicionālajiem Si bāzes PV. Izaicinājums, kas jāpārvar, ir novērst zināšanu atšķirības starp dažādām pētniecības grupām, kas koncentrējas uz materiālu un ierīču modelēšanu, plānslāņa materiālu un procesu izstrādi, saules bateriju inženieriju un materiālu un ierīču raksturojumu. RENEW-PV veicinās izcilību pētniecībā un atbalstīs karjeras sākumā strādājošu pētnieku un doktorantu attīstību (ievērojot dzimumu līdzsvara principus), veidojot tīklus, apmācot, nodrošinot mentoringu un integrējoties FE pētniecības sadarbībā, veicinot darba vietu radīšanu un reindustrializāciju, zemu oglekļa emisiju ekonomikā un zaļā sabiedrībā.