Projekta vadītājs: Dr.phys. Līga Grīnberga

Šī COST aktivitāte nodarbojas ar nākotnes enerģijas uzglabāšanas materiālu izpēti, un tās mērķis ir izveidot konkurētspējīgu un koordinētu tīklu, kas spētu definēt jaunus un neizpētītus veidus cietvielu ūdeņraža uzglabāšanai (Solid State Hydrogen Storage - SSHS) inovatīvas un starpdisciplināras izpētes veidā Eiropas pētniecības telpā (ERA). Šī akcija ir veltīta vieglu nanostrukturēto materiālu pētniecībai ūdeņraža cietvielu uzglabāšanai, lai atklātu jaunas iespējas un procesus, kā arī uzlabotu SSHS sistēmas. Akcijas laikā ir paredzēts apzināt potenciāli jaunas sintēzes metodes, struktūras analīzi un datoru simulāciju izmantošanas iespējas, lai sasniegtu iespēju kontrolēt procesus pat atomu līmenī. Galvenais uzdevums ir attīstīt SSHS materiālus, pielāgojot to īpašības, un uzsākt praktiskus pielietojumus transporta un enerģētikas nozarē.

Vairāk informācijas šeit.