COST akcija CA17126

Towards understanding and modelling intense electronic excitation (Intensīvas elektroniskās ierosmes izpratne un modelēšana)

12.09.2018 - 11.09.2022

Latvijas pārstāvji COST akcijas vadības komitejā Dr Anatoli POPOV, Dr Vladimirs KUZOVKOVS.

www.cost-ca17126.industriales.upm.es

Intensīvas elektroniskās ierosmes izpratne un modelēšana

Elektroniskā ierosme, sasniedzot lielu enerģētisko blīvumu, ir ļoti svarīga daudzos dažādos pielietojumos, sākot no materiālu apstrādes līdz ārstniecībai.  Šāds intensīvs starojums  rodas no tādiem avotiem kā lāzeri, straujie joni vai augstas plūsmas rentgenstari vai elektronu impulsi, mijiedarbojoties ar vielu.  Parasti tiek aplūkoti tikai atsevišķi aspekti, kas saistīti ar šāda veida avotu radīto ierosmi.

Sistemātiskas metodoloģijas trūkums, lai risinātu fizikālos parādību  noteicošās simulācijas  ir svarīgi iesaistīt zinātniekus no dažādām jomām, teorētiķus, simulāciju speciālistus un eksperimentatorus.

Veiksmīgai metodoloģijai būs nepieciešama viedā stratēģija, lai esošos risinājumus, kas ir piemēroti ierobežotās jomās, strādātu kopā daudzšķautņainā formā.

Piedāvātā COST akcija risinās šo problēmu, izmantojot sekojošu pieeju:

  1. Identificēt  un piedāvāt eksperimentus, lai apstiprinātu simulācijas kā optimālu veidu, kā radīt progresu intensīvas elektroniskās ierosmes jomā.
  2. Identificēt dažādu starojuma avotu īpašo lomu uz elektronisku ierosmes izraisītu iedarbību. Tas mums ļaus apvienot atsevišķas kopienas, kas paralēli pēta līdzīgus efektus.
  3. Identificēt stratēģijas, kā savienot skaitļošanas metodes dažādos laika skalās. Tas būs projekta centrālais punkts, jo lielākā daļa metožu ir pietiekami piemērotas, taču to saikne ar citām pieejām nav vienkārša.
  4. Pārnest  jauniegūtās zināšanas uz rūpniecību un lietojumu  veidiem sabiedrībā, izmantojot COST tīklu veidošanas rīku priekšrocības.

Šīs Akcijas mērķis ir veidot pētniecības grupu tīklu ar pieredzi dažādos pētījuma risināt kopīgus pētniecības mērķus.