Projekta vadītājs: Dr.phys. Jānis Kleperis

Nesenais satricinājums globālajā ekonomikā vēlreiz norādīja uz pašlaik neapmierināto pieprasījumu pēc atbilstošiem risinājumiem enerģijas uzglabāšanas jomā. Šādi apstākļi atkārtoti uzsvēra, ka enerģijas uzglabāšanas pētījumi ir pelnījuši lielāku uzmanību no zinātnieku, inženieru un sabiedrības puses. Ierosinātā COST akcija ir domāta hibrīdo enerģijas uzglabāšanas ierīču un sistēmu uzlabošanu un izveidi, balstoties uz inovatīvu materiālu, tehnoloģiju un viedo sistēmas arhitektūru pētījumiem. Inovatīvie materiāli un to apstrāde, lai uzlabotu enerģijas uzglabāšanas ierīces, un ar tiem saistītie "inteliģentie" hibrīdie risinājumi, radīsies samazinot pētījumu sadrumstalotību, tai pat laikā palielinot daudzdisciplināro un starptautisko sadarbību šajā virzienā. Tādā veidā COST akcija stiprinās Eiropas rūpniecības konkurētspēju un nodrošinās efektīvāku, videi draudzīgu un uzticamu risinājumu transporta un enerģētikas jomā ekonomisko un sociālo vajadzību resursu ziņā.