Tips: COST starptautiskie projekti

Projekta ilgums: 2021 - 2025

Projekta vadītājs: Dr. Anatolijs Popovs LU CFI

Projekta mērķis: 

Action MultiIChem mērķis ir izveidot plašu starptautisku starpdisciplināru starpnozaru sadarbību, kuras mērķis ir uzlabot mūsu fundamentālo izpratni par daudzpakāpju apstarošanas radītiem procesiem un saistītajām tehnoloģijām, paverot ceļu uz nozīmīgiem zinātniskiem un tehnoloģiskiem sasniegumiem un sociāli ekonomisku ietekmi. Šiem mērķiem ir nepieciešama Eiropeiska pieeja, un COST ir vispiemērotākais instruments to īstenošanai.

Projekta kopsavilkums: 

Radiācija ir viena no pasaules globālajām parādībām. Tā var ietekmēt dzīvību un, iespējams, bija saistīta ar tās izcelšanos. Pamata izpratne par radiāciju bieži bija svarīgāko zinātnes un tehnoloģiju sasniegumu pamatā (Maksvela teorija, Einšteina fotoefekts, reliktais starojums, sinhrotrons, FEL, etc.) un joprojām tāda arī paliek. Viens no lielākajiem mūsdienu izaicinājumiem ir saistīts ar kvantitatīvu izpratni par sarežģītiem procesiem dažādās sistēmās, tostarp dzīvās, ko izraisa to apstarošana ar fotoniem, lādētām daļiņām vai neitroniem. Šie procesi var pavērt ceļu uz, piemēram, jauniem radiācijas terapeitiskiem efektiem, jaunu kontrolēto nanosistēmu izgatavošanu ar vēlamām īpašībām, enerģijas pārveidi un uzglabāšanu, katalītisko aktivitāti vai arī jaunu gaismas avotu konstruēšanu. Neraugoties uz lielo iespējamo pielietojumu klāstu, apstarošanas vadīto procesu pamatprincipi dažādās sistēmās ir līdzīgi. Viens no šādiem pamatprincipiem ir procesu daudz-mērogošanās telpiski-temporālais raksturs, kas vispārina apstarošanas tiešos rezultātus uz daudzām laika-&-telpas dimensijām un saista tos ar dažādām būtiskām parādībām. Sasniegumi šajā starpdisciplinārajā jomā kļuva iespējami tikai nesen, pateicoties jaudīgu datoru un modernu eksperimentālo metožu attīstībai.