Projekta īstenošanas periods: 01.06.2019. - 15.11.2019.

Iesaistītās institūcijas:

Latvijas Universitāte (Latvija)

Beirautas Universitāte (Vācija)

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir izpētīt dažādu viļņa garumu gaismas ietekmi uz 4D printēta polistirēna plākšņu gaismas aktivizētām mehāniskām īpašībām. Šis projekts būtu pirmais pasākums ilgākā sadarbībā starp diviem pētniecības institūtiem viedo materiālu jomā.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Polistirēna plākšņu sintēze un sagatavošana. Bayreuth universitāte.
  • Dažādu viļņu garuma gaismas iedarbības pārbaude uz polistirēna plākšņu mehāniskajām īpašībām. LU Cietvielu fizikas institūts
  • Divas lekcijas par 4D drukāšanu kā inovatīvu tehnoloģiju – Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte
  • Seminārs skolēniem, kas interesējas par fiziku un ķīmiju, LU Jauno fiziķu skola
  • Kopīga publikācija par pētniecības projekta rezultātiem

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa:

Tiešā mērķa grupa: abu iesaistīto laboratoriju darbinieki – LU CFI Optisko materiālu laboratorija un Bayreuth Universitātes Ionova pētnieciskā grupa, apmēram 20 cilvēki

Netiešā mērķa grupa: Fizikas un inženierzinātņu studenti no Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās Universitātes, un vidusskolēni, kas plāno studēt inženierzinātnes universitātē, apmēram 300 cilvēki

Publiskie pasākumi:

Divas lekcijas par 4D drukāšanu kā inovatīvu tehnoloģiju – Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte, 10.2019

Seminārs skolēniem, kas interesējas par fiziku un ķīmiju, LU Jauno fiziķu skola, 11.2019