Tips: EUROfusion

Projekta ilgums: 2021 - 2025

Projekta vadītājs: Dr. Jeļena Butikova, ISSP UL

Kopējais finansējums: 61 kEUR

Projekta kopsavilkums: 

Drošai un veiksmīgai ITER darbībai ir nepieciešams precīzi noteikt plazmas degvielas daudzumu, ko uzkrāj plazmu skarošās komponentes berilija (Be), volframa (W) un to jaukto nogulšņu veidā.

Lāzerinducētās caursites spektroskopija (LIBS) ir viena no daudzsološākajām metodēm plazmas degvielas uzkrāšanās kvantitatīvai in situ noteikšanai kodoltermiskās sintēzes iekārtu ar magnētisko iesprostojumu, piemēram, ITER un JET, plazmu skarošās komponentēs.

LIBS metodes attīstībai kodoltermiskās sintēzes reaktoru vajadzībām Eiropā ir šādi galvenie mērķi: a) plazmas degvielas desorbcijas kvantitatīva noteikšana un detalizēta izpēte, novērtējot W, Be un jauktās W-Be nogulsnes, kas ir galvenais degvielas uzkrāšanās avots ITER reaktora sienās, un b) attālināta LIBS pielietojuma tehnoloģiskie aspekti kodoltermiskās sintēzes reaktorā ar volframa pirmo sienu un neitroniem.

LU CFI ieguldījums ietver ar pikosekunžu un nanosekunžu LIBS noteikto elementu absolūtās koncentrācijas un sastāva salīdzināšanu, kā arī bezkalibrēšanas viena impulsa pikosekundžu LIBS metodes pielietošanu, lai izpētītu elementu dziļuma profilu paraugos no dažādām toroidālām ierīcēm. Būtisks uzsvars tiek likts uz ūdeņraža/deitērija diferenciāciju un deitērija satura noteikšanas jutīgumu plazmu skarošajās komponentēs.