Horizon 2020 aktivitātes projekts (No 690853)

Aktivitāte: Marie Sklodovska-Curie Action Research and Innovation Staff Exchange (RISE) - H2020-MSCA_RISE_2015

Projekta akronīms: assymcurv

Nozare: Dzīvības zinātnes

Projekta koordinators: Gaļina Dovbežko, Ukrainas Nacionālas Zinātņu akadēmijas Fizikas institūta Bioloģisko sistēmu fizikas nodaļas vadītāja

Latvijas grupas vadītāja: Baiba Bērziņa

Pārējie zinātnieki no LU CFI: V. Korsaks, L. Trinklere, G. Čikvaidze, N. Mironova-Ulmane

Dalībnieki: Materials Research Center, Ukraina; Universite De Franche-Comte, Francija, Tartu Ulikool, Estonia

Projekta ilgums: 01.01.2016. – 31.12.2019.

Finansējums kopā: 202 500 EUR

Kopsavilkums:
Reālas šūnu membrānas būtībā ir asimetriskas un neplanaras. Plazmas membrānu ārējās viras satur neitrālos lipīdus un glikolipīdus, savukārt iekšējās viras satur praktiski visus anjonu lipīdus un fosfoinozitīdus. Papildus asimetriskai kompozīcijai, membrānas parasti ir izliektas membrānas lipīdu spontānā izliekuma un membrānas proteīnu un citoskeleta iedarbības dēļ. Pastāv daudzas šūnu parādības, ko ietekmē asimetrija un membrānas izliekums, piemēram, sinaptisko vezikulu veidošanās, burbuļi un apoptotiskie ķermeņi, membrānas saplūšana un sadalīšana, apvalkotu vīrusu pumpurošanās, endo- un eksokitoze utt. Šajā darbā mēs piedāvājam visaptverošu starpdisciplināru pētījumu par membrānas asimetrijas un izliekuma ietekmi uz integrālo membrānas proteīnu darbību un terapeitisko savienojumu (piemēram, cisplatīna un tā atvasinājumu) transmembrāno transportu. Projekta mērķis ir atklāt galvenos fiziskos faktorus, kas izšķir asimetrisko un izliektās membrānas vidi un regulē mazo molekulu (zāļu) un lielo integrālo olbaltumvielu mijiedarbību, orientāciju un difūziju. Projektā tiks izmantota komplimentāra eksperimentālu metožu kombinācija ("mitra" bioķīmija un molekulārā bioloģija, uzlabota infrasarkanā un Ramana spektroskopija) un datormodelēšana (atomiskitkā molekulārā dinamika, kvantu ķīmija).