Konference notiks 2011.g. no 14. līdz 16.februārim. Tā veltīta LU Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorijas un Salaspils Reaktora 50gadei.

LU CFI 27.zinātniskās konferences programma

Autoriem lūdzu iesniegt tēzes latviešu un angļu valodā uz vienas A4 lapas līdz 2011.gada 14.janvārim

Dalīties