Darbīgajā pirmsjāņu laikā, kad pirms vasaras atvaļinājumiem iesāktajiem darbiem tiek likti daudzpunkti,  mūsu institūtu apmeklēja “5G Techritory” iniciatīvas direktors Neils Kalniņš un partnerības un darba kārtības vadītājs Fēlikss Neimanis ar mērķi pārrunāt ciešākas sadarbības iespējas, kā arī tuvāk iepazīties ar institūta īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem, galvenajiem pētniecības virzieniem un infrastruktūras iespējām.

Viesus silti sagaidīja LU CFI direktors, Dr. phys. Andris Anspoks. Pēc iepazīšanās ar tikšanās dalībniekiem, direktors īsumā pastāstīja par institūtu. Svarīga loma tikšanās laikā tika atvēlēta, lai pārrunātu Valsts pētījumu programmas “Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma” projekta ''Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas'' ieviešanu, par kura īstenošanu atbildīgs LU CFI. Šī projekta mērķis ir attīstīt viedu optikas un materiālu, mikrofluīdikas, mikroelektronikas un sensoru, robotikas un nākotnes lietu interneta risinājumus un stiprināt sadarbību starp vadošajām Latvijas pētniecības iestādēm.

  

Vēlāk, direktora pavadībā, viesi devās ekskursijā pa institūtu – apmeklēja Spektroskopijas, Optisko materiālu un Enerģijas materiālu laboratorijas. Spektroskopijas laboratorijā, vislielākajā no LU CFI laboratorijām, “5G Techritory” pārstāvjus sagaidīja laboratorijas vadītājs Dr. phys. Anatolijs Šarakovskis un pastāstīja par šīs struktūrvienības zinātnieku darbu, kurā mono- un polikristālu, stiklu, plāno kārtiņu, nanomateriālu, šķidrumu un gāzu raksturošanā tiek apvienotas visdažādākās ar optisko, magnētisko un elektronu spektroskopiju saistītās pētniecības metodes.

Kā nākamo viesi apmeklēja Optisko materiālu laboratoriju, kurā tās vadītājs Dr. phys. Aleksejs Zolotarjovs iepazīstināja ar laboratorijas darbu un optisko fenomenu izpēti dažādos materiālos. Ekskursija noslēdzās Enerģijas materiālu laboratorijā. Pētniece Dr. phys. Līga Grīnberga pastāstīja par zinātnieku veikumu litija un nātrija bateriju un superkonfensarotu, ūdeņraža iegūšanas un uzglabāšanas, kā arī jonus vadošo kompozītu un membrānu pētījumos, kas saistīti ar enerģijas uzglabāšanu un nodrošināšanu, klimata neitralitāti un ilgtspējīgiem risinājumiem.

  

Pēc ekskursijas tika pārrunātas “5G Techritory” iniciatīvas un LU CFI turpmākas sadarbības iespējas un institūta dalība rudenī gaidāmajā “5G Techritory” forumā daloties programmas “Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma” pieredzē un tālākajos soļos, lai veidotu inovāciju attīstības ekosistēmu Latvijā.

5G Techritory” ir iniciatīva, kuras mērķis ir apvienot galvenos 5G attīstītājus, lai izveidotu stabilu un saskaņotu 5G ekosistēmu Eiropā un ārpus tās. Ik gadu iniciatīva pulcē nozares ekspertus, uzņēmumu vadītājus, vadošos zinātniekus un politikas veidotājus forumā “5G Techritory”, lai izstrādātu darba kārtību spēcīgas 5G ekosistēmas izveidei.

Dalīties