Pēc piecu dienu aizraujošām diskusijām, prezentācijām un vērtīgām tīklošanās iespējām pagājušajā nedēļā noslēdzās 12. starptautiskā konference “Luminiscences detektori un jonizējošā starojuma transformatori 2024” (LUMDETR 2024).

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) sadarbībā ar LU CFI Fondu un Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti (LU FMOF) rīkotā konference pulcēja vairāk nekā 100 nozīmīgu jomas zinātnieku, pētnieku un ekspertu no 17 dažādām valstīm, lai apspriestu jaunākos sasniegumus fundamentālajos un lietišķajos radioluminiscences, enerģijas pārneses un uzglabāšanas cietvielu sistēmās, luminiscento fosforu un scintilācijas materiālu fizikas un ķīmijas pētījumos un ar tiem saistītajos lietojumos.

  

Konferences atklāšanā dalībniekus uzrunāja konferences priekšsēdētājs Dr. phys. Anatolijs Popovs, LU CFI direktors Dr. phys. Andris Anspoks, LU zinātņu prorektors asoc. prof. Guntars Kitenbergs, Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks augstākās izglītības, zinātnes, kosmosa un inovāciju jautājumos Jānis Paiders un Kazahstānas Republikas vēstniecības Latvijā konsule Anara Kutibajeva (Anara Kuttybajeva). Īpaša atzinība tika veltīta ilggadējiem konferences dalībniekiem par nepagurstošu darbu un ieguldījumu “LUMDETR” konferenču norisē.

“LUMDETR” apmeklētāji atzinīgi novērtēja konferences labi organizēto zinātnisko programmu, kas veicināja ideju apmaiņu un turpmāku sadarbību starp dažādu valstu zinātniekiem. Dr. Ineša Kenžina (Inesh Kenzhina) (Kazahstāna): "LUMDETR 2024 ir lieliska tikšanās vieta zinātniekiem, kur apspriest sasniegto un stiprināt turpmāku sadarbību radioluminiscences, scintilācijas materiālu un ar tiem saistīto lietojumu jomā." Savukārt konferences ielūgtais viesis Dr. Enriko Nišelati (Enrico Nichelatti) (Itālija) novērtēja prezentāciju augsto zinātnisko līmeni un pauda prieku par lieliski noorganizēto pasākumu.

  

Konferences noslēgumā orgkomitejas priekšsēdētājs Anatolijs Popovs atklāja, ka nākamā konference – “ LUMDETR 2027” – notiks Čenstohovā, Polijā. Viņš pateicās visiem dalībniekiem, sponsoriem un atbalstītājiem par “LUMDETR 2024” veiksmīgu norisi, kā arī uzsvēra šīs konferences nozīmi konkrētās zinātņu jomas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā.

Konferences organizatori pateicas Latvijas Universitātei, Eiropas Radiācijas dozimetrijas grupai (EURADOS) un SIA Baltic Scientific Instruments  par atbalstu LUMDETR 2024 tapšanā.

FOTO GALERIJA

Vairāk informācijas par konferenci

Dalīties