Iznācis Latvijas Universitātes (LU) 2023. gada publiskais pārskats, kurā apkopota informācija par LU galvenajiem rādītājiem studijās, zinātnē un pētniecībā, tāpat apkopoti LU finanšu rādījumi un iekļauts neliels atskats no dažādiem pasākumiem.

Gada pārskatā iekļauti arī mūsu institūta sasniegumi zinātnē, pētniecībā un dalība pasākumos. LU Cietvielu fizikas institūtam piešķirts MK Atzinības raksts par ieguldījumu materiālzinātnes nozares un valsts tautsaimniecības attīstībā. Ar LZA vārdabalvām sveikta Dr. phys. Virgīnija Vītola un jaunie zinātnieki Ph. D. Inga Pudža un Mg. phys. Rihards Ruska. Gada balva par izcilu devumu enerģētikā piešķirta LU Cietvielu fizikas institūta vadošajam pētniekam Gunāram Bajāram. Arī L’Oréal Unesco balva “Sievietēm zinātnē” pērn ceļoja uz LU – to saņēma LU Cietvielu fizikas institūta pētniece Katrīna Laganovska.

LU gada pārskats 2023

Dalīties