Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) piedāvā iespēju Latvijas komersantiem sadarbībā ar pētniecības organizācijām izstrādāt jaunus produktus un tehnoloģijas, sniedzot atbalstu līdz pat 25 000 eiro. Finansējumu iespējams saņemt pētniecībai, testēšanai, sertificēšanai, patentēšanai, dizainera pakalpojumiem, kā arī augsti kvalificētu darbinieku piesaistei.

Inovāciju vaučeru programmā ir paredzēti trīs inovāciju vaučeru atbalsta veidi — iepazīšanās, klasiskais un dizaina vaučers —, kuri jāīsteno, piesaistot ārpakalpojuma sniedzēju. Vaučers ir kā garantijas vēstule pakalpojuma sniedzējam par konkrētā produkta izstrādes daļas apmaksu. Inovāciju vaučeru programmas ietvaros ir paredzēts atbalsts augsti kvalificētu darbinieku piesaistei konkrētu pētniecisku aktivitāšu, tehnoloģisku problēmu risināšanai vai jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādei.

Iepriekšējā periodā, no 2017. gada līdz 2023. gadam, ar inovāciju vaučeru atbalstu tika izstrādāti 323 inovatīvi produkti, sniedzot atbalstu 5 miljonu eiro apmērā, kas ļāvis izstrādāt konkurētspējīgus produktus un tehnoloģijas visdažādākajās nozarēs, visvairāk — zināšanu ietilpīgajā bioekonomikā, viedajos materiālos un inženiersistēmās, kā arī informācijas un komunikāciju tehnoloģijās.

Inovācijas visbiežāk tiek saistītas ar pētniecību, tāpēc inovāciju vaučeru programmā būtiska uzmanība ir pievērsta tieši pētniecības rezultātu komercializēšanai. Piemēram, stikla ražotājs "GroGlass", sadarbojoties ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu, izstrādājis rūpniecisko pētījumu neaizsvīstoša (anti–fog) stikla pārklājuma izveidei.

Vairāk informācijas

Dalīties