Smiltenes vidusskolas 12. klases skolēni Una Gaine, Marta Kulberga un Eduards Dāvis Putrālis 22. maijā ar izciliem panākumiem pārstāvēja Vidzemes reģionu un Smiltenes vidusskolu Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferencē Rīgā. Una Gaine un Marta Kulberga nopelnīja 2. pakāpes diplomu, bet Eduards Dāvis Putrālis mājās atgriezās ar 3. pakāpes diplomu. Konferencē piedalījās 476 Latvijā labāko ZPD autori ar 418 zinātniskās pētniecības darbiem.

Unas un Martas kopīgi izstrādātā pētījuma tēma bija “Fotohromā itrija oksihidrīda pārklājuma adhēzijas un termiskās stabilitātes pētījums pielietošanai viedajos logos”. Meitenes augstu vērtē to, ka pētnieciskā darba laikā bija iespēja analizēt datus un apgūt programmas, ko savā darbā izmanto arī zinātnieki.

Ideju jaunietes ieguva klausoties LU CFI prezentāciju par viedo logu tēmu. Viņas izsaka pateicību Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošajam pētniekam, fizikas zinātņu doktoram un skolnieču zinātniskajam konsultantam Mārtiņam Zubkinam.

Vairāk informācijas

  

Dalīties