Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) sadarbībā ar LU CFI fondu un Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti (LU FMOF) rīko 12. starptautisko konferenci “Luminiscences detektori un jonizējošā starojuma transformatori 2024” (LUMDETR 2024). Konference notiks LU Zinātņu mājā no 16. līdz 21. jūnijam.

“LUMDETR 2024” konference pulcēs nozīmīgākos jomas pētniekus un ekspertus no visas pasaules, tādējādi veicinot starpdisciplināras diskusijas par jaunākajiem sasniegumiem fundamentālajos un lietišķajos pētījumos tādās jomās kā radioluminiscence, enerģijas pārnese un uzglabāšana cietvielu sistēmās, luminiscento fosforu un scintilācijas materiālu fizika un ķīmija un ar tiem saistītie lietojumi. Iepriekš “LUMDETR” konferences norisinājušās Igaunijā, Polijā, Čehijā, Ukrainā, Latvijā un Vācijā.

Konferencē piedalīsies zinātnieki no 17 pasaules valstīm, sniedzot ieskatu konferences galvenajās tēmās. Dalībniekiem būs iespēja prezentēt savus pētījumus gan mutvārdu, gan stenda referātu veidā, bagātinot konferences programmu ar daudzpusīgām perspektīvām un atklājumiem.

Konferences organizācijas komitejas priekšsēdētājs Dr. Phys. Anatolijs Popovs: "Priecājamies par iespēju Rīgā uzņemt “LUMDETR 2024” konferenci, jo tā sniegs nozīmīgu iespēju paplašināt zināšanas un dalīties ar pētījumu rezultātiem, kā arī smelties jaunas idejas turpmākiem luminiscences detektoru un jonizējošā starojuma transformatoru pētījumiem. Turklāt jāatceras, ka Latvija ir bijusi un joprojām ir viens no svarīgākajiem šīs jomas pētījumu centriem – varam lepoties ar ļoti spēcīgu zinātnisko skolu luminiscences procesu un to veiksmīgu lietojumu izpētē.”

Konferences organizatori pateicas Latvijas Universitātei, Eiropas Radiācijas dozimetrijas grupai (EURADOS) un SIA Baltic Scientific Instruments  par atbalstu LUMDETR 2024 tapšanā.

Vairāk informācijas par konferenci

Dalīties