Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sāk pieteikumu pieņemšanu inovāciju vaučeru atbalsta programmā, kas sadarbībā ar pētniecības organizācijām ļaus izstrādāt jaunus produktus un tehnoloģijas, sniedzot atbalstu līdz pat 25 tūkstošiem eiro produkta vai tehnoloģijas izstrādei. Inovāciju vaučeru programmā ir paredzēti trīs inovāciju vaučeru atbalsta veidi – iepazīšanās, klasiskais un dizaina vaučers. Vaučeri ļaus saņemt atbalstu tehniski ekonomiskai priekšizpētei, rūpnieciskiem pētījumiem, eksperimentālai izstrādei, jaunu produktu vai tehnoloģiju sertificēšanai un testēšanai u.c.

Iepriekšējā periodā no 2017. gada līdz 2023. gadam ar inovāciju vaučeru atbalstu tika izstrādāti 323 inovatīvi produkti, sniedzot atbalstu 5 miljonu eiro apmērā. Šādi tika izstrādāti konkurētspējīgi produkti un tehnoloģijas visdažādākajās nozarēs, visvairāk – zināšanu ietilpīgajā bioekonomikā, viedajos materiālos un inženiersistēmās, kā arī informācijas un komunikāciju tehnoloģijās.

Inovācijas visbiežāk tiek saistītas ar pētniecību, tāpēc inovāciju vaučeru programmā būtiska uzmanība ir pievērsta tieši pētniecības rezultātu komercializēšanai. Piemēram, SIA “GroGlass”, sadarbojoties ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu, izstrādājis rūpniecisko pētījumu neaizsvīstoša pārklājuma izveidei.

Vairāk informācijas

Dalīties