Apmācības "Intelektuālā īpašuma (IĪ) jautājumi Eiropas Savienības Apvārsnis Eiropa programmas projektos" notiks tiešsaistē  24. aprīlī no 10:30 līdz 12:00 (pēc Centrāleiropas laika).

Intelektuālā īpašuma jautājumi Eiropas Savienības finansētos projektos, īpaši fokusējoties uz Apvārsnis Eiropa Marijas Skolodskas Kirī aktivitāšu projektiem:

  • IĪ jautājumi MSCA projekta pieteikumos;
  • MSCA dotāciju Līguma īpatnības;
  • Īpašumtiesības uz rezultātiem;
  • MSCA dalībnieku jautājumi;
  • MSCA veiksmes stāsti.

Vairāk informācijas

Dalīties