IEEE NAP konference turpina tradīciju pulcēt kopā zinātniekus no dažādām nanozinātņu jomām.

Šogad IEEE NAP starptautiskā konference “Nanomaterials: Applications & Properties” notiks Rīgā, laikā no 2024. gada 8. līdz 13. septembrim.

Konferences ietvaros norisināsies arī starptautisks zinātniskais simpozijs: “Biophotonics – Rīga 2024”. Simpozijā, ievērojot iepriekšējo trīs “Biophotonics Riga” pasākumu tradīcijas, tiks apspriesti jauni biofotonikas aspekti, fokusējoties uz sekojošām tēmām:

  • Biomedicīnas audu attēlveidošana,
  • Optiskā klīniskā diagnostika un monitorings,
  • Ādas optika un spektroskopija.

IEEE NAP konference tiek rīkota IEEE Nanotehnoloģiju padomei sadarbojoties ar Latvijas Universitāti, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Elektronikas un datorzinātņu institūtu, Sumu Valsts universitāti, kā arī ar IEEE Magnetics Society.

Vairāk informācijas par konferenci

Dalīties