Lai iepazītos ar pētījuma “Pusvadītāju tehnoloģiju un lietojumu jomas attīstība Latvijā” rezultātiem un vienotos par turpmākiem soļiem mikročipu tehnoloģiju attīstībai, Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) tikās mikročipu memoranda partneri.
 
Uz tikšanos pulcējās RTU, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI), Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), Ārlietu ministrijas, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, “Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) un VAS “Elektroniskie sakari” pārstāvji.
 
Tikšanās laikā partneri detalizēti iepazinās ar RTU un LU CFI zinātnieku izstrādāto pētījumu “Pusvadītāju tehnoloģiju un lietojumu jomas attīstība Latvijā”, kurā tiek vērtētas Latvijas iespējas un potenciāls iekļauties globālajā pusvadītāju vērtību ķēdē un tās ietekme uz Latvijas ekonomiku, kā arī tiek pausti priekšlikumi pētniecības, izglītības un inovāciju un uzņēmējdarbības vides attīstībai. Pētījums tika izstrādāts pēc LIAA pasūtījuma.
 
Vairāk informācijas

Dalīties