Latvija un vēl 17 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis ir parakstījušas deklarāciju par kvantu tehnoloģijām, atzīstot kvantu tehnoloģiju stratēģisko nozīmi ES zinātniskajā un rūpnieciskajā konkurētspējā un apņemoties sadarboties pasaules klases kvantu tehnoloģiju ekosistēmas izveidē visā Eiropā. Deklarācijas mērķis ir padarīt Eiropu par pasaules “kvantu ieleju”, kas ir pasaules vadošais reģions kvantu izcilības un inovācijas jomā.

Pievienojoties Eiropas deklarācijai par kvantu tehnoloģijām, dalībvalstis apņemas savstarpēji sadarboties un kopīgi ar Eiropas Komisiju stādāt, lai veidotu un attīstītu Eiropas pētniecības un izstrādes programmas, koordinētu un attīstītu kvantu tehnoloģiju produktu izstrādi, jaunuzņēmumu izveidi un biznesa industrijas iesaisti, veicinātu vienota kvantu komunikācijas tīkla izveidi un pielietojumu gan uz Zemes, gan kosmosā. Tāpat dalībvalstis apņemas kopīgi īstenot investīciju piesaisti, nepieciešamo augsto prasmju un zināšanu vairošanu, kā arī stiprināt ES ekonomisko drošību, attīstot kvantu šifrēšanas tehnoloģijas un nepārtraukti pārraugot iespējas un riskus sadarboties ar trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām.

Latvijas zinātnieki jau šobrīd ir iesaistīti ES kvantu tehnoloģiju aktivitātes – gan iniciatīvā “Quantum Technologies Flagship”, gan Eiropas Kvantu komunikācijas infrastruktūras iniciatīvā “EuroQCI”, gan Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmuma “EuroHPC” kvantu datora aprobācijā. Tāpat Latvijas vadošie zinātnieki un mācībspēki no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, LU Cietvielu fizikas institūta un LU Matemātikas un informātikas institūta ir izveidojuši Latvijas Kvantu iniciatīvu, kas pārrauga un koordinē ar kvantu tehnoloģijām saistītās aktivitātes Latvijā. Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansētais projekts “Kvantu tehnoloģiju iniciatīva”, ko realizēs apvienībā iesaistītie partneri, sniedz nozīmīgu ieguldījumu kvantu tehnoloģiju pētniecībā Latvijā un veicina nākotnes darba tirgum noderīgu augsta līmeņa digitālo prasmju apguvi.

Vairāk informācijas

Dalīties