Apvienotais Eiropas tors (Joint European Torus, JET) ir viena no pasaulē lielākajām un jaudīgākajām kodolsintēzes iekārtām. Tā ir pierādījusi spēju droši ģenerēt kodolsintēzes enerģiju, vienlaikus uzstādot pasaules rekordu izdalītās enerģijas ziņā.

Šie ievērojamie sasniegumi ir nozīmīgs pagrieziena punkts kodolsintēzes zinātnes un inženierijas jomā.

JET pēdējos deitērija un tritija eksperimentos (DTE3) 5 sekunžu laikā pastāvīgi tika ražota liela kodolsintēzes jauda, kas ļāva sasniegt rekordu – 69 megadžoulus, izmantojot tikai 0,2 miligramus degvielas.

JET ir tokamaks – konstrukcija, kurā izmanto spēcīgus magnētiskos laukus, lai ierobežotu plazmu virtuļa formā. Kodolsintēzes radīšanai komerciālos nolūkos galvenokārt izmanto divus ūdeņraža izotopus – deitēriju un tritiju. Kad deitērijs un tritijs saplūst kopā, rodas hēlijs un izdalās milzīgs enerģijas daudzums. Šī reakcija būs nākotnes kodolsintēzes spēkstaciju darbības principa pamatā.

JET ir Apvienotajā Karalistē bāzēts kodolsintēzes eksperiments, kas ir Eiropas kodolsintēzes pētniecības programmas (EUROfusion) viena no svarīgākajām iekārtām.

EUROfusion ir 30 Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes, Šveices un Ukrainas nacionālo kodolsintēzes pētniecisko institūtu konsorcijs, kurā atrodas arī Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI), apvienojot spēkus ar LU Ķīmiskās fizikas institūtu un LU Fizikas institūtu, kopā veidojot Latvijas “Euro Fusion” laboratoriju.

Aplūkojiet JET rekorda plazmas impulsa Nr. 104522 videoierakstu
Skatieties preses konferenci šeit (angļu valodā) 

Dalīties