Š.g. 7.decembrī notiks dienas pasākums "Teaming Club - Materials research - Match-making event".

Dienas laikā savus zinātniskos profilus prezentēs 9 ar materiālu pētniecību saistītie zinātniskie centri, kas ir ieguvuši Teaming finansējumu - līdzīgu kā LU CFI CAMART2.

Daudziem centriem ir ar LU CFI ļoti tuvas tēmas, tādas kā:

  1. Nanophotonics: Materials for nonlinear optics, optoelectronics terahertz applications, transistors, diodes, light emitters (lasers).
  2. Nanotechnologies: Organic & Printed Electronics; Nanostructures Thin films, vacuum process monitoring and control, 2D Nanomaterials, nanoparticles; Electrochromic thin films for optoelectronic applications; Graphene (applied in optical end electrochemical sensors for toxin detection in water).
  3. Energy: Conversion (hydrogen, increased efficiency); Storage (supercapacitors, batteries; Electrode structuring for battery production
  4. Microfluidics: Sensors (lab-on-a-disc solutions); Drug delivery nanoplatforms.
  5. Polycrystalline transparent ceramics; Oxyfluoride transparent glass ceramics
  6. Sample preparation for microstructure analysis

Katrs centrs prezentēs savu profilu līdz 15 min., kam sekos 15 min. jautājumu / atbilžu un diskusiju laiks.

Pasākuma mērķis - identificēt potenciālas sadarbības tēmas, īpaši kopīgai dalībai Horizon Europe uzsaukumiem, īpaši ņemot vērā, ka EC acīs Teaming programma, kas finansē šis centrus, tiek uzskatīta par Flagship programme,kas var dot papildus priekšrocības kopīgai dalībai HE uzsaukumos.

Pasākums būs Zoom vidē.

Pasākuma programma

Visiem no LU CFI, kam ir interese piedalīties šajā pasākumā, lūgums reģistrēties līdz 4.decembrim.

Dalīties