Interese par zinātnes komercializāciju jeb zinātnes pārnesi uz uzņēmējdarbību pieaug, un lielākais izaicinājums ir tieši atklājumu komercializācija. Uz sarunu par to, kādus pakalpojumus piedāvā un kā komercializē savus produktus, laikraksts “Zinātnes Vēstnesis” aicināja LU Cietvielu fzikas institūta platformas “Materize” pārdošanas daļas vadītāju Olgu Bogdanovu un zinātnieku, platformas “Materize” klientu risinājumu vadītāju Aināru Knoku.

Intervijā Ainārs un Olga stāsta par LU CFI plašo kompetenču piedāvājumu – spēju noteiktos laukos izstrādāt un pētīt materiālus, to pielietojumu fotonikā, elektronikā, enerģijas iegūšanā un uzglabāšanā, biomedicīnā un citās nozarēs, veidot dažādus pārklājumus, tādējādi mainot materiālu īpašības, kā arī izstrādāt un pētīt nanomateriālus. Ar zināšanām un prasmēm iespējams palīdzēt dažādu nozaru uzņēmumiem, sākot no vienkāršiem mērījumiem līdz idejas attīstīšanai par jaunu tehnoloģiju.  Tādā veidā izdodas padarīt zināšanas pieejamākas un ātrāk attīstīt vietējo un ārzemju uzņēmumu tehnoloģijas un produktus, lai tie nestu vērtību gan uzņēmumiem – monetārā ziņā, gan sabiedrībai – risinot esošās problēmas.

Sarunas gaitā tiek uzsvērta LU CFI 40 gadus bagāto zinātnisko pieredzi, kā arī institūta tehnisko aprīkojumu un iekārtas. Sadarbojoties klienti var attīstīt gan savu produktu, gan tehnoloģiju, gan ražošanas procesu. Līdz ar to savā starpā notiek zināšanu un pieredzes apmaiņa.

Platformu “Materize” 2018. gadā ļāva izveidot LU CFI iegūtais “Apvārsnis 2020” projekts CAMART², kurš ir viens no lielākajiem projektiem Latvijas zinātnē. Viens no projekta mērķiem ir panākt, lai LU CFI kļūtu par nozīmīgāko izglītības, zinātnes, inovāciju un tehnoloģiju pārneses izcilības centru Baltijas valstīs. Tā rezultātā “Materize” veido tiltu starp zinātni un uzņēmējiem.

Pilns raksta teksts

Dalīties