Foto: AS "Olainfarm" stipendiāti Tots Koķis un Anna Liepiņa

Novērtējot skolotāju nozīmi, lomu un ieguldījumu kopējā valsts attīstībā, AS “Olainfarm” ir izveidojusi 75 000 eiro stipendiju programmu jaunajiem ķīmijas skolotājiem. Pirmie trīs stipendiāti tika sveikti šā gada pavasarī, bet divas nākamās rudens stipendijas, katru 3000 eiro vērtībā, 25. oktobrī saņēma Latvijas Universitātes (LU) studenti un ķīmijas skolotāji Anna Liepiņa un Tots Koķis.

AS “Olainfarm” ķīmijas skolotāju stipendijas saņēmējs Tots Koķis, kurš LU Ķīmijas fakultātes 2. kursā studē ķīmiju un uzreiz pēc vidusskolas sāka strādāt kā skolotājs Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā starptautiskā bakalaurāta programmā, saka, ka: “Skolotājam ir nepieciešamas ne tikai zināšanas, bet arī pieredze nozarē, lai iedvesmotu skolēnus arī tālākai karjerai ķīmijā. “Olainfarm” stipendija man ir liels pagodinājums un arī iespēja, lai vēl vairāk laika un resursu varētu veltīt darbam ar skolēniem, rosinot saskatīt ķīmijas nozīmīgo lomu un tās praktisko pielietojumu ikdienā.” T. Koķis skolā vada arī pulciņu, kuros strādā pie nestandarta ķīmijas olimpiāžu uzdevumu risināšanas un šo zināšanu pielietojuma laboratorijas darbos. Paralēli studijām universitātē un darbam skolā arī strādā LU Cietvielu fizikas institūtā pie nanodaliņu sintēzēm Spektroskopijas laboratorijā.

Kopumā jauno ķīmijas skolotāju rudens stipendijām pieteicās 11 jaunie ķīmijas skolotāji. Izskatot pieteikumus, tika vērtētas gan viņu sekmes, gan motivācijas vēstule.

Vairāk informācijas

Dalīties