Doktorantūras skolas

„Funkcionāli materiāli un nanotehnoloģijas”

Studiju kursa fizikas maģistrantiem

„Aktuālas materiālu un cietvielu fizikas problēmas”

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskā semināra nodarbību plānojums novembra mēnesim

Laiks, vietaAutors, nosaukums

Trešdien, 3.novembrī

plkst.13.00

Ķengaraga ielā 8

Konferenču zālē

Dr.D.Erts

„Nobela prēmija fizikā 2010.gadā: A.Geim (UK), K.Novoselov (UK) par divdimensionālā materiāla grafēna izpēti”

Trešdien, 10.novembrī

plkst.13.00

Ķengaraga ielā 8

Konferenču zālē

Dr.A.Šternbergs, LU CFI

„Materiālzinātnes un LU CFI stratēģiskie uzdevumi 2011. – 2015.g., izmantojot ERAF atbalstu:

  • Valsts nozīmes pētniecības centri;
  • Kompetences centri”.

Trešdien, 17.novembrī

plkst.13.00

Ķengaraga ielā 8

Konferenču zālē

Nodarbība nenotiks!

Trešdien, 24.novembrī

plkst.13.00

Ķengaraga ielā 8

Konferenču zālē

P.Birjukovs, LU doktorants

„Jaunumi nanozinātņu un nanotehnoloģiju jomā vasaras doktorantūras skolā Vācijā”

Trešdien, 1.decembrī

plkst.13.00

Ķengaraga ielā 8

Konferenču zālē

Dr.E.Sūna, OSI

„Nobela prēmija ķīmijā 2010.gadā: R.F.Heck (USA), E.Negishi (USA), A.Suzuki (Japan) par pētījumiem organiskajā ķīmijā (oglekļa atomu savienošanu, izmantojot pallādija katalizatoru)

Dalīties