“Zinātne Latvijai” kongresa ietvaros tiks organizēts Science Slam doktorantu konkurss, kurā līdz 15 autoriem būs iespēja kongresa laikā uz lielās skatuves sacensties savā starpā ar divu minūšu garām prezentācijām par vissaistošāko sava pētījuma stāstījumu. Žūrija pirms Kongresa veiks sākotnējo sesijas dalībnieku atlasi, nodrošinās dalībnieku prezentēšanas darbnīcas, kā arī kongresā apbalvos Science Slam uzvarētājus.

Lai pieteiktos dalībnieku atlasei Science Slam doktorantu konkursā, līdz 2023. gada 31. martam jāaizpilda pieteikums latviešu un angļu vai tikai angļu valodā, norādot informāciju par sevi un savu pētījumu, kuru plānots prezentēt. Tāpat pieteikumā jāiesniedz tēzes apjomā līdz 200 vārdiem, papildus pievienojot līdz 2 minūšu garu video prezentāciju.

Dalībai Science Slam nav zinātnes nozaru ierobežojumu, taču autori aicināti īpaši padomāt par savas pētniecības rezultātu potenciālo ietekmi uz Latvijas izaugsmi un nākotni.

Vairāk informācijas

Dalīties