Cietvielu fizikas institūts (CFI) ar lepnumu paziņo par Smart Windows for Zero Energy Building (SWEB) projekta uzsākšanu, kas ir jauna iniciatīva, lai izveidotu augstas kvalitātes pētnieku un ekspertu komandu, sinerģiski apvienojot hromogēnos viedu logu materiālus, lai uzlabotu CFI kompetences un atpazīstamību pasaulē, pārvarētu plaisu starp pētniecību un tehnoloģiju pārnesi un dotu ieguldījumu enerģijas lietderīgā un ilgtspējīgā izmantošanā.

Projekta mērķis ir izstrādāt pasaulē vadošus pētījumus par funkcionāliem materiāliem viedu logu jomā, uzlabot mācību kapacitāti un veicināt pārmaiņas institucionālajā pārvaldībā, lai sasnigtu zinātnisku izcilību un ilgtspējību.

CFI uzskata, ka SWEB projekts pozitīvi ietekmēs pētniecības izcilību, CFI atpazīstamību un Latvijas pievilcību tehnoloģiju investoriem kopumā. Turklāt šie vērienīgie pētniecības un inovācijas mērķi, kas vērsti uz jaunās paaudzes hromogēno viedo logu izstrādi, būs pamats turpmākai SWEB tehniskajai attīstībai un novatoriskai ražošanai citos ES reģionos. Papildus tam, sabiedrība kopumā gūs labumu no izcilām darba iespējām speciālistiem, jauno zinātnieku piesaistei tehnoloģiju un inženierzinātņu augstākajai izglītībai, tilta izveides starp pētniecību un attīstību.

CFI Plāno kārtiņu laboratorija (PKL) Prof.Dr. Jura Purāna vadībā ir apņēmusies nodrošināt izcilā pētnieka Dr. Smagula Karažanova vadīto ERA komandu ar resursiem un atbalstu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu SWEB projekta veiksmīgu īstenošanu nākamo 5 gadu periodā.

Projektam tika pievērsta liela uzmanība arī ārpus akadēmiskās sabiedrības, ņemot vērā tas plašo perspektīvu ES klimatneitrālajā attīstībā. SWEB jau tika pievērsta uzmanība no Ekonomikas ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas, kuras pārstāvji piedalījās projekta atklāšanas sanāksmē 2023. gada 26. janvārī. Ekonomikas ministre Ilze Indriksone savā video vēstījumā uzsvēra SWEB projekta misijas plašās perspektīvas un “nepieciešamību valsts kopējai tālākai attīstībai”.

Pasākuma ievaddaļai sekoja pirmā SWEB projekta Vadības komitejas sēde, kuras laikā CFI vadība, SWEB projekta komanda un komitejas dalībnieki prof. Dr. Aline Rougier (Zinātniskās pētniecības Nacionālais centrs, CNRS, Francija) un Dr. Volker Sittinger (Fraunhofera institūts, Vācija) apsprieda projekta ceļa karti, uzsverot iespējas izveidot ciešu sadarbību ar rūpniecības partneriem visā Eiropas Savienībā.

Projektu finansē Eiropas Savienība (#101087367).

Dalīties