Konceptuāls atbalsts prioritāro IZM pasākumu īstenošanai saņemts valdības ārkārtas sēdē 13. janvārī, izskatot informatīvo ziņojumu “Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023.–2025. gadam”.

Ikvienas valsts ekonomiskajai transformācijai un nākotnes attīstībai ārkārtīgi svarīgs priekšnoteikums ir ieguldījumi zinātnē. Šim mērķim šogad plānots papildus piešķirt 17,9 milj. eiro, kas paredzēti zinātnes bāzes finansējuma palielināšanai, fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektu un valsts pētījumu programmas īstenošanai. Valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai nacionāli prioritārajās nozarēs ar mērķi radīt jaunas zināšanas, prasmes un inovācijas un attīstīt jaunus produktus, procesus un pakalpojumus. Papildu finansējums ļaus īstenot 7 jaunas pētījumu programmas.

Vairāk nekā 1,1 milj. eiro plāno piešķirt valsts pārbaudes darbu ieviešanai STEM dabaszinātņu jomas mācību priekšmetos un digitālo mācību līdzekļu iegādei.

Vairāk informācijas

Dalīties