17. janvārī, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts apstiprināja LZA balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra desmit LZA vārdbalvas, to vidū sešas jaunajiem zinātniekiem, kā arī piecas jauno zinātnieku balvas.

Vairākas balvas ir saņēmuši vairāki mūsu institūta zinātnieki:

Dr.phys. Virgīnija Vītola – Artura Balklava balvu zinātnes popularizēšanā par neatlaidīgu darbu jauniešu piesaistīšanā zinātnei;

Ph.D. Inga Pudža – Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā par darbu “Lokālās struktūras ietekme uz vara molibdāta un tā cieto šķīdumu termohromajām īpašībām”. Vadītājs LZA īst.loc. A. Kuzmins.

Mg.phys. Viktorija Pankratova – LZA jauno zinātnieku balvu par darbu “Radiācijas inducētu defektu izpēte granātu monokristālos”. Vad. Dr.phys. A. Šarakovskis.

Mg.phys. Rihards Ruska – LZA jauno zinātnieku balvu par darbu “Redzamā un infrasarkanā luminiscence alumīnija nitrīda materiālos”. Vad. Dr.habil.phys. B. Bērziņa.

Informācija par pārējiem balvu saņēmējiem

Dalīties