Ungārijas fonds Tempus Public Foundation aicina pieteikties Ungārijas valsts stipendijām studijām, mācību vizītēm vai dalībai vasaras skolā 2023./2024. akadēmiskajā gadā.

2023./2024. akadēmiskajā gadā var pieteikties:

  • īslaicīgām studijām: bakalaura vai maģistra studijas. Kandidātam pieteikšanās laikā ir jābūt studentam augstskolā ārpus Ungārijas  un pabeigušam vismaz vienu studiju semestri attiecīgajā studiju programmā. Iespējamais stipendijas saņemšanas ilgums 3–10 mēneši.
  • doktora studijām: stipendijas kandidātam pieteikšanās laikā jābūt doktorantūras studentam augstskolā ārpus Ungārijas. Iespējamais stipendijas saņemšanas ilgums 1–10 mēneši.

Vairāk informācijas

Dalīties