Pasākums norisināsies 25. novembrī, plkst. 11.00 – 12:00 tiešsaistes platformā Zoom. Dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus un uzzināt par programmas Apvārsnis Eiropa aktualitātēm saistībā ar 3.pīlāra aktivitātēm (primāri Eiropas Inovāciju Padomes konkursi (EIC)), kā arī par Nacionālā kontaktpunkta sniegtajiem pakalpojumiem un atbalstu dalībai programmā. Tikšanās notiks ar Nacionālā kontaktpunkta vecāko eksperti Mariju Plotnieci.

Aicināti visi potenciālie programmas dalībnieki:

  • zinātnieki,
  • uzņēmēji,
  • valsts iestāžu,
  • nevalstisko organizāciju,
  • pašvaldību un asociāciju pārstāvji.

Tikšanās notiks atvērtā formātā. Ievadā plānots sniegt īsu ieskatu par programmu un jaunāko informāciju par atbalsta iespējām. Pārējais tikšanās laiks būs veltīts dalībnieku jautājumiem, savstarpējai informācijai apmaiņai, viedokļiem un diskusijai.

Reģistrēšanās un jautājumu iesniegšana

Dalīties